Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn phòng chống khủng bố năm 2024

(BTV) Sáng 24/5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống khủng bố năm 2024 cho lãnh đạo, công chức, viên chức sở TT&TT, lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

So_TTTT_tap_huan_phong_chong_khung_bo_nam_2024(2)

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh thông tin khái quát về: Tình hình, nguy cơ khủng bố trong và ngoài nước; cách nhận diện khủng bố; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật và các giải pháp phòng, chống khủng bố tại Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố; công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hoạt động khủng bố trên lĩnh vực thông tin và truyền thông....

Thông qua hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT nắm bắt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; nâng cao nhận thức trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khủng bố trong tình hình hiện nay.

Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại