Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

(BTV) Trong 2 ngày 22 và 23-5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại Công an huyện Tiên Du và Công an thành phố Bắc Ninh về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra, giai đoạn từ 1-1-2022 đến hết ngày 31-3-2024.

Tin_Khao_sat_cong_tac_tiep_nhan_xu_ly_tin_bao_to_giac_toi_pham(2)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Qua khảo sát cho thấy, những năm gần đây, lượng việc các đơn vị phải thụ lý giải quyết tăng so với trước. Công an huyện Tiên Du thụ lý giải quyết gần 700 tố giác, tin báo về tội phạm; Công an thành phố Bắc Ninh thụ lý giải quyết hơn 1.100 tố giác, tin báo về tội phạm. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật, tỷ lệ giải quyết đạt cao. 

      Tuy nhiên, các đơn vị còn 1 số trường hợp chậm xử lý do gặp một số khó khăn: Trên địa bàn có đông dân cư, lực lượng công an mỏng trong khi đó một số cư dân thiếu ý thức tự giác phòng, chống tội phạm, còn phó mặc cho cơ quan chức năng; khác biệt về lối sống, ngôn ngữ dẫn đến khó khăn cho lực lượng công an khi làm việc với công dân nước ngoài sinh sống trên địa bàn để phòng, chống tội phạm và giải quyết sự vụ khi có vấn đề phát sinh. 

Đoàn khảo sát ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND và kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn khảo sát để có các giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ở cơ sở.

Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại