Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Gia Bình

(BTV) Sáng 24/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh do bà Đỗ Thị Thu Trang, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn làm việc với huyện Gia Bình nhằm khảo sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025.

TST_1023_Thoi_su_toi_24.5.2024_HD(2)

Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân theo Bộ tiêu chí mới là 16,83 tiêu chí/xã. Về NTM nâng cao, năm 2021, xã Nhân Thắng được công nhận xã đạt chuẩn; đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 13,83 tiêu chí/xã; trong đó có xã Đại Lai đạt 18 tiêu chí. Huyện đát phát động nhiều phong trào được triển khai sâu rộng, hiệu quả như; Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn; Phong trào chuyển dịch cơ câu cây trồng trên đất lúa; Tham gia phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình…

           Tuy nhiên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng gặp nhiều kho khăn, một số tiêu chí khó thực hiện như; tiêu chí về y tế cần tỷ lệ người khám bệnh điện tử, khám bệnh từ xa cao; Tiêu chí về môi trường tỷ lệ xử lý chất thải rắn còn thấp; Tiêu chí về giao thông, văn hoá cần nguồn lực đầu tư lớn…

        Huyện Gia Bình đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Đại Lai đạt chuẩn NTM nâng cao; bố trí hỗ trợ vốn dành riêng cho Chương trình MTQG xây dựng NTM; sớm điều chỉnh lại và ban hành hướng dẫn các cơ sở hồ sơ hoàn thiện các tiêu chí NTM và NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

         Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị huyện Gia Bình tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về xây dựng NTM tới các cấp và người dân, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng NTM.

Nguyễn Văn Khôi

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại