Bắc Ninh xác định 15 trọng điểm phòng chống thiên tai năm 2024

(BTV) Căn cứ hiện trạng công trình trước lũ, tỉnh Bắc Ninh xác định các trọng điểm chính trong mùa lũ năm 2024, bao gồm 15 trọng điểm, bao gồm 06 trọng điểm cấp tỉnh và 09 trọng điểm cấp huyện (tăng 4 trọng điểm so với năm 2023).

15_trong_diem_PCLB(1)

Các địa phương tăng cường gia cố, cải tạo mặt đê


Cụ thể: 6 trọng điểm cấp tỉnh gồm: Tuyến hữu Đuống 2 trọng điểm gồm: Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông do sóng đoạn từ K53+000 ÷ K59+100 đê hữu Đuống xã Vạn Ninh và xã Cao Đức huyện Gia Bình; Xử lý sự cố thấm và rò rỉ qua mang cống tại Cống lấy nước Trạm bơm Môn Quảng tại K37+540 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình. Tuyến tả Đuống 2 trọng điểm gồm: Xử lý sự cố thấm và rò rỉ qua mang cống tại Cống xả Trạm bơm Thái Hoà tại K45+030 đê tả Đuống, thị xã Quế Võ; Xử lý sự cố thấm và rò rỉ qua mang cống tại Cống Kênh Nam tại K51+200 đê tả Đuống, thị xã Quế Võ. Tuyến hữu Cầu và hữu Cà Lồ 2 trọng điểm gồm: Xử lý sự cố thấm, rò rỉ qua mang cống tại Cống Xuân Viên vị trí K51+650 đê hữu Cầu, thành phố Bắc Ninh; Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông do sóng đoạn từ K12+000 ÷ K14+350 đê hữu Cà Lồ xã Hòa Tiến và Tam Giang, huyện Yên Phong.


Ngoài ra tỉnh cũng xác định 9 trọng điểm cấp huyện gồm: Tuyến hữu Đuống và tuyến hữu Thái Bình mỗi tuyến 1 trọng điểm; Tuyến tả Đuống 3 trọng điểm; Tuyến hữu Cầu 4 trọng điểm.


Ngoài các khu vực trọng điểm trên các huyện, thị xã, thành phố rà soát các điểm xung yếu và phân giao trách nhiệm cho các xã, phường ven đê dự kiến tình huống sự cố có thể xảy ra trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu để chủ động khi có sự cố xảy ra.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại