Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

(BTV) Sáng 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

hoi_nghi_truc_tuyen_ve_du_thao_nghi_dinh_cua_luat_nha_o_ve_phat_trien_va_quan_ly_nha_o_xa_hoi(1)
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được Bộ Xây dựng soạn thảo gồm 07 Chương, 78 Điều nhằm hướng dẫn chi tiết các nội dung trong Luật Nhà ở năm 2023 liên quan đến chính sách nhà ở xã hội. Nghị định kế thừa các quy định hiện hành đang thực hiện hiệu quả, đồng thời thể chế hoá những chủ trương, chính sách mới, đột phá nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trong thời gian qua.

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến vào một số nội dung trong dự thảo Nghị định liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư dự án khi bán lại nhà ở xã hội sau 10 năm cho thuê; Dành diện tích đất ở trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội thay thế; Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công; Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công; Nguồn vốn cho vay ưu đãi…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại các quy trình, cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội; Hình thành cơ chế hậu kiểm trong thanh tra, kiểm tra các dự án nhà ở xã hội; Bổ sung chế định chuyển đổi quỹ đất hoặc dự án nhà tái định cư sang làm nhà ở xã hội… Ngân hàng Chính sách xã hội tính toán hình thành quỹ riêng về phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện.
       
Kết luận tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung trong dự thảo Nghị định để triển khai áp dụng cho phù hợp với thực tiễn địa phương sau khi Nghị định được ban hành.
Hữu Vang, Phạm Quý  

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại