Năm 2024 dự kiến thu Quỹ Phòng chống thiên tai đạt 100 tỷ đồng

(BTV) UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu năm 2024 với tổng số tiền dự kiến thu Quỹ Phòng chống thiên tai khoảng 100 tỷ đồng. Trong đó, thu của các doanh nghiệp là 94,7 tỷ đồng; Thu của các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố khoảng gần 6 tỷ đồng.

Quy_PCTT(1)

Một trong những công trình được xây dựng để phòng chống thiên tai


Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, đề nghị Cục Thuế tỉnh, các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch thu đến từng đối tượng theo quy định để hoàn thành kế hoạch thu quỹ theo các mốc thời gian. Cụ thể: Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31/7/2024, số còn lại nộp trước ngày 30/11/2024; Đối với cá nhân, nộp một lần cho cả năm, thời hạn nộp trước ngày 31/7/2024.


Năm 2023, dự kiến thu Quỹ Phòng chống thiên tai theo kế hoạch là 97,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thu mới đạt 62,7 tỷ đồng (đạt 64,2% kế hoạch). Kết quả thu đạt thấp là do thu của các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý chỉ đạt 62,1% kế hoạch. Theo rà soát, 48,7% số doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ Phòng chống thiên tai.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại