Hội nghị trực tuyến về góp ý kiến Nghị định, quy định về đất đai

(BTV) Chiều 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý về dự thảo các Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

hoi_nghi_tt_ve_gop_y_kien_nghi_dinh_luat_dat_dai(1)

Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Tại Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan soạn thảo, các đại biểu bộ ngành địa phương đã cho ý kiến vào nội dung trình bày: dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, chuyên gia; Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; đồng thời đóng góp bổ xung một số nội dung về dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Kết luận buổi làm viêc: Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các bộ, ban, ngành địa phương Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Ban soạn thảo, cơ quan chủ trì là Bộ TN&MT nghiêm túc tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định. Đề nghị các chuyên gia tiếp tục tham gia ý kiến vào các nội dung dự thảo và cơ quan soạn thảo xây dựng, thể hiện nội dung, bố cục chặt chẽ, rõ ràng, logic để mọi người dễ hiểu, dễ thực hiện. Sau khi hoàn thiện dự thảo, Chính phủ chính thức ban hành trong thời gian tới.

T.Trung-V.Công

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại