Bắc Ninh rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm

(BTV) Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì Hội nghị rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các tuyến ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4.

bac_ninh_ra_soat_don_doc_tien_do_thuc_hien_mot_so_du_an_giao_thong_trong_diem(1)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì Hội nghị
rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm

Các tuyến đường tỉnh trên đi qua 2 địa phương là thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đi qua thành phố Bắc Ninh cơ bản hoàn thành (còn lại phần diện tích đất ở khu Xuân Viên, phường Hòa Long); Đối với địa bàn huyện Yên Phong, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 12,89 ha diện tích đất lúa, đạt 38%; chưa thực hiện thu hồi đất giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, di chuyển mồ mả; việc triển khai dự án tái định cư còn chậm.

Hiện nay, giá trị xây lắp các tuyến ĐT.285B, ĐT.295C (bao gồm cả hạng mục cầu) và một số công việc khác phục vụ thi công đạt 35,59% khối lượng hoàn thành; ĐT.277B đạt gần 12% khối lượng hoàn thành. Nhà thầu đang tiến hành triển khai dịch chuyển đường dây và trạm biến áp 3/13 lộ tuyến phải di chuyển tại các vị trí có mặt bằng; Ban quản lý khu vực phát triển đô thị (chủ đầu tư) đang xin gia hạn hạng mục dịch chuyển đường dây và trạm biến áp phục vụ thi công. Giá trị giải ngân dự án đạt 8,71% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Vướng mắc phát sinh lớn nhất trong quá trình triển khai dự án các tuyến đường là việc di chuyển mồ mả tại huyện Yên Phong do chưa được tổ chức kiểm đếm; khó xác định nguồn gốc sử dụng đất nông nghiệp, diện tích đất ở của 15 hộ dân phường Hòa Long (thành phố Bắc Ninh); khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu cát đắp nền; chưa có hướng dẫn đánh giá tác động môi trường khi điều chỉnh dự án.

Các đại biểu kiến nghị xây dựng chi tiết, cụ thể phương án hỗ trợ, bồi thường diện tích bị thu hồi; giải quyết đồng bộ, dứt điểm phần diện tích đất nông nghiệp; tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi để tạo sự đồng thuận; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án; tìm giải pháp khả thi đối với nguồn cung cấp cát đắp...

Trên cơ sở ý kiến các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị huyện Yên Phong xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể GPMB cho các dự án trên, gửi về UBND tỉnh để the dõi chỉ đạo; cần thiết bổ sung thêm nhân lực cho công tác làm thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, nhằm đẩy nhanh phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương.

Giao Sở Xây dựng tham mưu Tổ công tác giúp UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về thiếu vật liệu xây dựng, định hướng cho nhà thầu phương án khả thi. Về hoàn trả kênh mương, huyện Yên Phong tham mưu, đề xuất vị trí, tài chính, thiết kế... để Sở Nông ngiệp có hướng dẫn về kỹ thuật, nhanh chóng hoàn trả kênh mương phục vụ sản xuất. Sở kế hoạch bổ sung đủ nguồn vốn phục vụ giải ngân công tác giải phóng mặt bằng.

Về chính sách tạm cư, bố trí khu tái định cư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, tư vấn, xem xét lại điều chỉnh giá thuê; hướng dẫn bố trí khu tái định cư đối với huyện Yên Phong. Các sở, ngành, địa phương liên quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ chung các dự án.

Hữu Vang, Phạm Quý  

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại