Bắc Ninh tăng trưởng 2,32% trong 6 tháng đầu năm 2024

Theo Cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024, “bức tranh” kinh tế - xã hội của tỉnh đã có nhiều điểm sáng tích cực, kinh tế đã lấy lại được đà tăng trưởng. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả năm 2024.

6_thang_dau_nam(2)

(Ảnh minh họa)

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 2,32%, trong đó: Khu vực công nghiệp tăng 1,6%; khu vực dịch vụ tăng 5,62%, các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%... Hoạt động đối ngoại, hợp tác với các địa phương, đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao vị thế của tỉnh. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Thu hút FDI tăng gấp 2 lần về số dự án cấp mới, gấp 1,2 lần về số vốn đăng ký, thành lập mới doanh nghiệp tăng 6,5%;

 

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 5, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 17,3% so với số vốn phân bổ chi tiết của ba cấp ngân sách. Trong đó, ngân sách tỉnh đạt 11% (vốn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu đạt 6,5%); ngân sách huyện, xã đạt là 55,74% trên số vốn phân bổ chi tiết. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, thanh toán, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2024, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các công trình, dự án trọng điểm; xử lý dứt điểm các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành hoặc không có khả năng triển khai tiếp để quyết toán dự án.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại