Thuận Thành tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ thị xã lần thứ XX

(BTV) Sáng 14/6, thị xã Thuận Thành tổ chức Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hà; lãnh đạo thị xã Thuận Thành và 185 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn dự.

THUAN_THANH_TO_CHUC_THANH_CONG_DAI_HOI_MTTQ(1)

Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Thuận Thành thành công tốt đẹp

Nhiệm kỳ 2019-2024, hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã triển khai trong bối cảnh nhiều thuận lợi, thách thức đan xen, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm, Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 4 tỷ đồng, xây mới 172 căn nhà Đại đoàn kết (ĐĐK), tặng hàng nghìn suất quà, tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm còn 0,7% theo tiêu chí của tỉnh. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh đã đạt được những kết quả quan trọng, hơn 5.000m2 đất đã được nhân nhân tự nguyện hiến để làm đường, công trình dân sinh; đến nay, thị xã có 4 xã nâng cao; 10 xã trở thành phường. Khối ĐĐK toàn dân tộc ngày càng được mở rộng và tăng cường, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Với chủ đề: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: 100% khu dân cư xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng NTM, đô thị văn minh; MTTQ các cấp vận động Quỹ vì người nghèo vượt chỉ tiêu tỉnh giao; hằng năm tổ chức giám sát, phản biện từ 3 nội dung trở lên; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử đại biểu tham gia Uỷ ban MTTQ thị xã lần thứ XX; đại biểu tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương cử các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng.

Xuân Trường, Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại