Gần 620 tỷ đồng vốn ủy thác của địa phương phát huy hiệu quả

(BTV) Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới từng thời kỳ và bảo đảm an sinh xã hội.

vlcsnap_00001

Ngân hàng CSXH giải ngân cho vay các khách hàng


Điểm nổi bật ngay sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, UBND các cấp đã quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã  hội (NHCSXH) thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hằng năm, UBND tỉnh và 8/8 huyện, thị xã, thành phố cân đổi chuyển ít nhất 100 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến thời điểm này, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 617,5 tỷ đồng, tăng gần 582 tỷ đồng so với năm 2014 và chiếm 15.5% tổng nguồn vốn, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,4%. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác là 554.750 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác là 62.750 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn vốn ủy thác địa phương đã tạo điều kiện cho hơn 450 dự án được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, với số vốn hơn 325 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp. Ngoài ra, từ ngân sách địa phương qua NHCSXH đã giúp nhiều hộ dân được tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm, đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, trở thành đòn bẩy giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm nghèo, xây dựng thành công Nông thôn mới.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại