Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học

(BTV) Sáng 30/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

         
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ cuối năm 2015 và được Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động từ cuối năm 2016. Qua hơn 1 năm phát động, đến thời điểm này 126/126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động với nhiều giải pháp đa dạng, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, góp phần làm phong phú thêm kết quả 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”. Hội thảo khoa học nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp nói chung và cách thức triển khai thực hiện cuộc vận động nói riêng. Bên cạnh đó, đề xuất cơ chế phối hợp chỉ đạo cuộc vận động đạt hiệu quả cao nhất.
         
Hội thảo nhận được 27 tham luận, trong đó có 7 ý kiến đóng góp trực tiếp. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, tập trung làm rõ hiệu quả cuộc vận động đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; trao đổi về những sáng kiến, kinh nghiệm và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cuộc vận động, nhất là ở cấp huyện, cấp xã; trao đổi về công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đối với MTTQ các cấp trong thực hiện cuộc vận động và bàn về cơ chế phối hợp giữa MTTQ với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng để thực hiện cuộc vận động.
         
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà đề nghị, thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương cần coi trọng công tác tuyên truyền, để nhân dân thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc vận động; trong đó, vận động nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng kinh tế  - xã hội, nâng cao chất lượng hàng hóa, sản xuất nông sản sạch, phát huy tinh thần đoàn kết tại cộng đồng dân cư và chủ động tham gia thẩm định các chương trình, phần việc của địa phương. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức sơ kết, tổng kết cuộc vận động để đánh giá, rút kinh nghiệm những khó khăn, thuận lợi và bổ sung giải pháp thực hiện. Đồng thời phát hiện gương điển hình tiên tiến để nhân rộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục đóng góp, chăm lo cho người nghèo và cần tích cực chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, phát huy tốt nhất sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đối với những thảo luận chất lượng, tâm huyết của các đại biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và lồng ghép vào chương trình công tác để cuộc vận động đạt hiệu quả cao nhất.
Phạm Tiến – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại