BTV Đồng hành với sự phát triển của quê hương

(BTV) Ngày 01/01/1997, Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Ninh được thành lập. gần 20 năm qua, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh; đội ngũ cán bộ,viên chức, người lao động của đài đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là công cụ sắc bén, cơ quan ngôn luận của đảng, chính quyền, là tiếng nói, diễn đàn của nhân dân trong tỉnh.

 
Năm đầu thành lập, Đài chỉ có 3 phòng chuyên môn với hơn 20 cán bộ, viên chức phóng viên từ Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Bắc chuyển về. Đến nay, Đài đã có 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ với gần 130 cán bộ, viên chức phóng viên và người lao động. Đi liền với sự lớn mạnh về quy mô, chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình đã liên tục đổi mới và phát triển: Từ mỗi tuần chỉ phát từ 1 - 3 chương trình/tuần, thì nay sóng truyền hình đã phát đủ 24/24h, sóng phát thanh đã tăng lên 4,5 giờ/ngày. Chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình thường xuyên được đổi mới và nâng cao. Kỹ thuật sản xuất chương trình có bước tiến vượt bậc, từ sản xuất bằng các thiết bị hữu tuyến, thô sơ, nghèo nàn nay đã thực hiện đồng bộ các công đoạn sản xuất, dựng hậu kỳ và phát sóng hoàn toàn bằng công nghệ số. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng thiết bị của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên… được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Kết cấu khung chương trình phát sóng cũng được điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu thông tin, giải trí của khán, thính giả. Cùng với đó, diện phủ sóng cũng được mở rộng, phương thức truyền dẫn, phát sóng đa dạng hơn, như: Phát sóng truyền hình trên vệ tinh Vinasat1, phủ sóng toàn quốc và một số quốc gia trong khu vực từ tháng 6/2013; đồng thời truyền dẫn trên hệ thống MyTV, truyền hình cáp, truyền hình trên Internet… đã tăng cường khả năng cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc với khán giả, thính giả, độc giả trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở việc nâng cao chất lượng thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh còn nắm bắt, tiếp cận và ứng dụng thành công xu thế phát triển chung của báo chí hiện đại. Năm 2010, Đài đã cho ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp, một loại hình báo chí mới trên môi trường Internet và nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2015, Đài tiếp tục ra mắt cuốn Đặc san Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh thuộc loại hình báo in. Như vậy, đến nay Đài đã thực sự trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện trong môi trường truyền thông mới.
 
Trong giai đoạn hiện nay, đồng hành cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh tiếp tục thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện; tăng cường bồi dưỡng trình độ chính trị, năng lực chuyên môn cho cán bộ viên chức, người lao động; từng bước đầu tư khai thác có hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi ngày 01/01/1997, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh được thành lập. gần 20 năm qua, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh; đội ngũ cán bộ, Viên chức, người lao động của đài đã nỗ lực Vươn lên hoàn thành tốt nhiệm Vụ chính trị được giao, xứng đáng là công cụ sắc bén, cơ quan ngôn luận của đảng, chính quyền, là tiếng nói, diễn đàn của nhân dân trong tỉnh. Các mục tiêu, kế hoạch của Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường tuyên truyền, khẳng định những thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh, của cả nước; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo từng năm, từng giai đoạn; tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí và góp phần phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch… chung sức đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020 và là một tỉnh mạnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.
 
Với sự quan tâm đầu tư có hiệu quả của tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ngành các địa phương và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh sẽ tiếp tục khẳng định là một trong những Đài mạnh của khu vực Đồng bằng Sông Hồng và cả nước.   
Nguyễn Xuân Khi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại