Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ngành Nông nghiệp

(BTV) Sáng 01/3, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ngành Nông nghiệp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018, bàn giải pháp, định hướng phát triển từ nay đến cuối năm. Cùng làm việc có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành.


Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp: Năm 2017, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh đạt trên 8.600 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch. Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trung bình toàn tỉnh đạt 18,25 tiêu chí/xã, tăng 1,09 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016; Toàn tỉnh hiện có 73 xã và 2 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 2 tháng đầu năm 2018, ngành Nông nghiệp đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Hầu hết các lĩnh vực hoạt động của ngành trọng tâm là chỉ đạo sản xuất vụ xuân, chăn nuôi, thủy sản… đều hoàn thành tốt và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành đổ ải; cơ bản hoàn thành làm đất; đã gieo cấy được hơn 21.000 ha lúa, gieo trồng gần 2.100 ha rau màu vụ xuân, trồng mới gần 28.000 cây xanh phân tán. Sản xuất chăn nuôi, thủy sản phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh.

Nhiệm vụ năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 8.745 tỷ đồng, tăng 1,05% so với năm 2017; có thêm ít nhất 15 xã, 2 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%, trong đó 70% được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, cùng với những giải pháp trọng tâm, ngành Nông nghiệp kiến nghị, đề xuất một số nội dung như công tác sắp xếp tổ chức cán bộ; tăng cường bố trí nguồn vốn cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nông thôn mới vào năm 2020; xem xét bố trí nguồn vốn đối ứng cho các dự án Trung ương; đầu tư nâng cấp hệ thống kênh sau Trạm bơm Phú Mĩ nhằm khai thác tối đa nguồn nước sạch từ sông Đuống để phục vụ sản xuất nông nghiệp, cho phép sử dụng vốn ngân sách tỉnh để đầu tư Trạm bơm Vạn Ninh (Gia Bình) và các công trình thủy lợi tỉnh đã phân cấp cho cấp huyện quản lý, khai thác…
 Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu ngành Nông nghiệp tập trung cao chỉ đạo các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; chủ động rà soát kết quả các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018 báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3; tiếp tục nghiên cứu tinh giảm biên chế, bộ máy tổ chức. Duy trì tốt các phong trào thi đua, phối hợp với các ngành triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho tỉnh quản lý Nhà nước, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chủ động cải cách hành chính, sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2017 và suốt những năm qua của ngành Nông nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế từ đó chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích canh tác; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn, quy hoạch các khu kinh tế trang trại, khu sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất và thị trường tiêu thụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, kinh tế trang trại. Xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, mô hình trang trại kiểu mẫu hoạt động có hiệu quả và thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2018.  

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Nông nghiệp sớm hoàn thiện Nghị quyết về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 4/2018; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất, tham mưu cơ chế hỗ trợ đặc thù, đưa nhanh vào sản xuất những giống cây trồng phù hợp để mở rộng diện tích, nhất là những cây trồng có ưu thế gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trước mắt, chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động chống hạn, tiêu úng phục vụ gieo cấy lúa, tưới dưỡng và phòng trừ sâu bệnh; sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, giảm thiểu tình trạng bỏ hoang đất canh tác. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch kỷ niệm 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; tổ chức trưng bày sản phẩm và tuyên dương trang trại, sản phẩm làng nghề tiêu biểu. Liên quan các đề xuất của ngành Nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại