Bản tin dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06/03/2018

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Trưa chiều có lúc hửng nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C. 
Độ ẩm trung bình: 84%

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Trưa chiều có lúc hửng nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C. 
Độ ẩm trung bình: 86%

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể. Trưa chiều có lúc hửng nắng.
Gió nhẹ.  
Nhiệt độ thấp nhất từ:    21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:     26– 280C. 
Độ ẩm trung bình: 84%
Tin phát lúc: 15h30   
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại