Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp ký giao ước thi đua năm 2018

(BTV) Ngày 06/3, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018.

 

Theo nội dung giao ước thi đua, Khối chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, điều hành tình hình kinh tế - xã hội cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế - chính trị - xã hội. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư  (khoá XII)…

Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng, các hội, đoàn thể các đơn vị trong Khối đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; 95% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở…

Việc tổ chức ký giao ước thi đua góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong Khối; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Lương
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại