Bắc Ninh có 85,34% đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn

Hết năm học 2018-2019, tỉnh Bắc Ninh có 17.205 biên chế giáo dục, trong đó có 1.192 cán bộ quản lý, gần 15 nghìn giáo viên và hơn 1.100 nhân viên trường học. Trong đó, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn về trình độ. Tỷ lệ trên chuẩn toàn ngành đạt 85,34%, và với tỷ lệ này, Bắc Ninh là một trong những tỉnh có tỷ lệ đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn thuộc tốp đầu cả nước.


Toàn ngành Giáo dục tỉnh hiện có 1.289 Thạc sỹ, 10 Tiến sỹ và 8 Nghiên cứu sinh, tăng 473 Thạc sỹ, 5 Tiến sỹ so với năm học 2013-2014. Bậc học Mầm non có tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 92,3% và đang tiếp tục phấn đấu đạt tỷ lệ trên chuẩn 95% vào năm 2020. Ở bậc giáo dục nghề nghiệp, hết năm 2018, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có 2.725 người, trình độ trên chuẩn đạt 93,1%. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh có trình độ chuẩn, trên chuẩn cao đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại, đặc biệt là lộ trình đổi mới sách giáo khoa trong những năm học tới. 
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại