Bắc Ninh: Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng

26/09/2022 - 247 lượt xem