Bế mạc hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh

03/11/2022 - 304 lượt xem