Luyện tập vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

07/11/2022 - 344 lượt xem