Tỉnh Bắc Ninh trao 24 tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Lai Chấu

21/11/2022 - 456 lượt xem