Tổng duyệt vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại huyện Tiên Du

23/11/2022 - 446 lượt xem