Vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

27/11/2022 - 210 lượt xem