Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 - Xử lý tình huống A2

27/11/2022 - 446 lượt xem