Ngày thứ 2 diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

28/11/2022 - 502 lượt xem