Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX

09/12/2022 - 388 lượt xem