Nhiều ý tưởng, mô hình có giá trị thực tiễn tại Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2022

10/12/2022 - 334 lượt xem