Test Covid-19 cho đoàn phóng viên đi tác nghiệp tại các tuyến đảo, nhà giàn dịp tết 2023

20/12/2022 - 342 lượt xem