XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ BẮC NINH VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

22/12/2022 - 265 lượt xem