Dâng hương tưởng niệm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

05/02/2023 - 391 lượt xem