Công điện: V/v Mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

15/04/2023 - 374 lượt xem