Họp BCĐ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

19/04/2023 - 569 lượt xem