Thành phố Bắc Ninh ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị

25/04/2023 - 336 lượt xem