Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam

27/05/2023 - 351 lượt xem