Tăng cường sử dụng mã QR trong hội họp không giấy tờ

20/07/2023 - 369 lượt xem