2 di tích văn hóa tỉnh Bắc Ninh: Đình Liễu Khê, Xong Liễu, thị xã Thuận Thành và Lôi Châu xã An Thịnh huyện Lương Tài

14/08/2023 - 852 lượt xem