Giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh

21/03/2024 - 91 lượt xem