Hơn 24 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ảnh hưởng dịch

(BTV) Trong tháng 8, các ngành chức năng đã tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (tổng hợp danh sách số lượng người lao động đề nghị tiêm, hướng dẫn thực hiện gói hỗ trợ của theo các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ). Đến 17/8/2021, toàn tỉnh có gần 7.200 doanh nghiệp và tổ chức ảnh hưởng, với 460 nghìn người lao động và đối tượng bị ảnh hưởng được đề xuất hỗ trợ, với tổng số kinh phí hơn 67,2 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng đến các đối tượng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid.


Bên cạnh đó, tiếp nhận thẩm định nội dung 05 bản đăng ký Nội quy lao động, 03 bản Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; 16 doanh nghiệp khai báo sử dụng 150 máy móc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Các ngành chức năng có liên quan thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại 39 doanh nghiệp, với 59 vị trí việc làm.
Đức Minh - Thiên Thanh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại