Hơn 5.600 lượt lao động được tư vấn việc làm, chính sách lao động

(BTV) Tháng 8, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tư vấn việc làm, chính sách lao động cho hơn 5.600 lượt lao động. Tiếp nhận và giải quyết 1.700 hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Tổ chức phiên tuyển dụng lao động theo hình thức online kết nối 11 tỉnh khu vực phía Bắc, thu hút gần 50 lao động đến làm việc tại Bắc Ninh. Trong tháng, Bắc Ninh cũng chấp thuận sử dụng 180 vị trí lao động người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp nằm ngoài Khu công nghiệp, cấp 71 giấy phép lao động, xác nhận 46 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép.


Dự báo thời gian tới, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn, khoảng hơn 35.000 người. Do đó, ngoài tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả có vai trò quan trọng, góp phần phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sớm phục hồi nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau làn sóng Covid-19 vừa qua. 
Đ.Minh – T.Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại