Khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổng kết công tác thi đua

(BTV) Chiều 30/11, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước (QLNN) về kinh tế, kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

 

Khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổng kết công tác thi đua năm 2021

 Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và QLNN về kinh tế, kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh có 12 cơ quan, đơn vị. Năm 2021, phong trào thi đua tại các đơn vị trong Khối được triển khai dưới nhiều hình thức, đa dạng và phong phú; Nội dung thi đua sáng tạo, được duy trì đều đặn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; Nâng cao chất lượng làm việc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; Có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất có giá trị thiết thực, nhiều chương trình mới, lĩnh vực khó được áp dụng trong công việc đạt hiệu quả cao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và QLNN về kinh tế, kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh và phát động nhiều phong trào thi đua; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Phấn đấu 100% các đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm để xây dựng các cơ chế chính sách, chương trình đề án, kế hoạch nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét thi đua và đề nghị 1 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 2 đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Xuân Trường - Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại