Khối các Ban, cơ quan của Đảng tổng kết công tác thi đua khen thưởng

(BTV) Sáng 01/12, Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.


Năm 2021, các Ban, cơ quan của Đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng với nội dung, tiêu chí phù hợp của từng đơn vị; Tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi. Trọng tâm là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng,.... 100% các đơn vị trong Khối hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký. Năm 2022, các Ban, cơ quan của Đảng tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước; Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề; Chú trọng phát hiện nhân tố điển hình để khen thưởng. 

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị 1 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 1 đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 đơn vị nhận Bằng Khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 4 đơn vị nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Đồng thời thống nhất bầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Trưởng Khối thi đua năm 2022.
 Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại