Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh

(BTV) Sáng 01/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Văn Khương

Theo Quyết định số 1515 ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô Văn Khương, Chuyên viên Kinh tế - Tổng hợp (Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh ) được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 30/11/2021.

Chúc mừng và trao Quyết định cho tân Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Ngô Văn Khương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực công tác, cùng tập thể Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Quản lý Quỹ điều hành, bảo toàn và phát huy nguồn vốn hiệu quả. Từ đó, có cơ sở, nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Quỹ phát triển đất tỉnh tạo điều kiện, phối hợp tốt để đồng chí Ngô Văn Khương hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngô Văn Khương hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, bám sát thực tiễn để sớm tiếp cận, nắm bắt công việc. Qua đó, cùng tập thể Quỹ Phát triển đất tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hữu Vang, Phạm Quý 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại