{Infographich} Một số kết quả nổi bật sau 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh
{Infographich} Một số kết quả nổi bật sau 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

27/01/2022 4:45:00 CH

(BTV) Ngày 26/1/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 34 – HD/BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Về mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền… trong đó có một số kết quả nổi bật sau 25 năm tái lập tỉnh
[Infographic] 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh năm 2021
[Infographic] 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh năm 2021

31/12/2021 1:30:00 CH

(BTV) Năm 2021 - một năm đầy gian nan, thử thách đã đi qua. Vượt lên mọi khó khăn, năm qua, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh đã quyết tâm, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong bối cảnh kinh tế của tỉnh có độ mở lớn, chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình quốc tế và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Bắc Ninh vẫn triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch; đạt được những kết quả toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Cụ thể:
Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2021 3:32:00 CH

(BTV) Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
123