Bắc Ninh nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Bắc Ninh nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

15/02/2023 4:48:00 CH

(BTV) Sáng 15/2, Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”. Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu danh nhân, Trung ương Hội phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Việt Nam trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.