Tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế trang trại

(BTV) Theo Sở NN&PTNT, trên địa bàn tỉnh hiện có 195 trang trại đạt tiêu chí của Bộ NN&PTNT; Trong đó, 55 trang trại trồng trọt, 86 trang trại chăn nuôi, 38 trang trại thủy sản và 21 trang trại tổng hợp với tổng diện tích đất trang trại là 910 ha.


Năm 2020, tổng doanh thu của các trang trại này đạt 1.137 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 170 tỷ đồng; Giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, trong đó hơn 1.000 lao động thường xuyên. Nhìn chung, mô hình kinh tế trang trại sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã tận dụng được những tiềm năng, lợi thế về đất đai của từng vùng. Tuy nhiên, phần lớn đất của các trang trại đang sử dụng hiện nay là thuê của các hộ gia đình và đất công ích của địa phương, thời hạn thuê đất dưới 5 năm. Trong số 195 trang trại, mới có 22 trang trại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với gần 100 ha. Hầu hết các trang trại vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, do không có tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng. Số trang trại liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chưa nhiều, hiện nay mới có 25 trang trại tham gia liên kết. Phần lớn các chủ trang trại trên địa bàn tỉnh chưa biết hoặc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn hạn chế. Đây sẽ là nội dung được UBND tỉnh bàn thảo tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế trang trại và giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao sẽ diễn ra vào sáng 15/9.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại