Bắc Ninh: Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt trên 22 nghìn tỷ đồng

(BTV) Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến năng lực sản xuất, kinh doanh, hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp, song, cùng với nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp; Cơ quan Thuế, Hải quan và đơn vị liên quan của tỉnh đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ thu; Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 22.000 tỷ đồng, bằng 79,3% dự toán năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

 

 Trong đó, số thu nội địa đạt gần 16.500 tỷ đồng (bao gồm 32 tỷ đồng thu chuyển từ quỹ dự trữ tài chính), đạt 73,8% dự toán; Thu Hải quan đạt hơn 5.600 tỷ đồng, đạt 101,8% dự toán và tăng 20,9% so với cùng kỳ. Qua đó góp phần đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách kịp thời, đầy đủ. Từ đầu năm đến nay, tổng chi cân đối ngân sách địa phương 9 tháng hơn 13.000 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển gần 7.300 tỷ đồng, đạt 123,5% dự toán; Chi thường xuyên gần 5.800 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, bằng 100,5% so với cùng kỳ.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại