Từ Sơn tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị và sử dụng đất đai

(BTV) Sáng 23/9, Thị uỷ Từ Sơn tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các Kế hoạch của UBND thị xã Từ Sơn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18, 19 ngày 04/5/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn và về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã.
Các đại biểu cũng tập trung phân tích, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã như: Xây dựng cơ chế phối hợp mang tính đồng bộ, thống nhất trong lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai; Quan tâm giải quyết dứt điểm các khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; Quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng... Việc ban hành Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã” cho thấy sự quyết tâm chính trị cao của thị xã Từ Sơn trong việc xử lý dứt điểm những tồn tại, các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trong những năm qua, từng bước đưa công tác quản lý đất đai và quản lý đô thị đi vào nền nếp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật… đưa Từ Sơn xứng tầm là một đô thị lõi của tỉnh Bắc Ninh trong những năm tiếp theo.
Trần Cường – Hải Yến
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại