Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

(BTV) Ngày 23/10, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022 tại các xã Phú lương, Lâm Thao, Quảng Phú thuộc Ban CHQS huyện lương Tài


Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trước khi tuyển quân, cấp ủy, chính quyền đã trực tiếp chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, liên tục thông báo danh sách các thanh niên trong diện khám sơ tuyển trên hệ thống loa truyền thanh. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là Đoàn Thanh niên đã phối hợp tuyên truyền vận động thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình kiểm tra đoàn công tác yêu cầu các xã tiếp tục nắm chắc nguồn công dân đủ điều kiện nhập ngũ về trình độ văn hóa, sức khỏe nhất là hoàn cảnh gia đình; Cần tập trung quán triệt đầy đủ các nội dung, quy định tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trước khi bước vào khám tuyển; Hội đồng khám tuyển hoàn thiện các hệ thống văn bản, hồ sơ còn thiếu sót; Đặc biệt cần phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khám tuyển, đảm bảo cho công tác khám tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 đạt kết quả cao nhất./.      
Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại