Bắc Ninh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững

(BTV) Đến năm 2025, tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản chiếm 54,2%; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng; tỷ trọng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đạt từ 35 - 40%... Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung cơ cấu lại nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, nhóm sản phẩm đặc sản địa phương.

 

Cụ thể; Trong trồng trọt, chú trọng sử dụng đất canh tác linh hoạt, ổn định diện tích trồng lúa và mở rộng tối đa diện tích rau an toàn; tăng bền vững diện tích cây ăn quả và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Trong nuôi trồng thủy sản, tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả diện tích mặt nước hiện có theo hướng thâm canh, tăng vụ; tiếp tục đa dạng hóa đối tượng và phương pháp nuôi, khuyến khích nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ cao. Bảo vệ ổn định diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có.

Cơ cấu lại sản xuất theo vùng, đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển sản xuất nông lâm thủy sản bền vững giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng của vùng và từng địa phương trong tỉnh. Quy hoạch, bố trí sử dụng đất nông nghiệp gồm các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung ở khu vực Nam sông Đuống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp đối với khu vực được quy hoạch đô thị trung tâm của tỉnh.

                                                                                                  Lê Khải

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại