Yên Phong: 81,3% làng, khu phố đạt danh hiệu làng văn hóa

(BTV) Năm 2021, huyện Yên Phong có 61/75 làng, khu phố (đạt 81,3%) đạt danh hiệu làng văn hóa; 35.332/37.738 gia đình (đạt 93,7%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 95/115 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 82,6%); 16/16 tuyến phố đạt tiêu chí “Tuyến phố văn minh đô thị”.

 

Trong thực hiện nếp sống văn minh, cơ bản các đám cưới thực hiện đúng qui định; tỷ lệ đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng đạt 73,2%. Năm 2022, Yên Phong tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thể thao trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng làng, khu phố, công sở, gia đình văn hoá, Đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Dân ca quan họ và Ca trù giai đoạn 2021-2025; làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá; tiếp tục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể huyện.

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại